van de Greenkeeper

Bloemenweides zijn ingezaaid!

In de maanden mei t/m september willen we weer genieten van de kleurrijke bloemenweides.

U kunt daarbij helpen, namelijk door de gebieden niet te betreden. Uw golfbal uit het gebied hengelen is geen probleem, maar een spoor trekken door de prille zaadjes is…… onhandig.

De spelregels voor de bloemenweides

De gebieden zijn in de golfbaan afgebakend door palen met rood – groene koppen. Dat is een verboden speelgebied.

Vanuit een verboden speelgebied, de naam zegt het al, mag een bal niet worden gespeeld. Het ontwijken gaat gepaard met één strafslag. Verder gelden de gebruikelijke golf-regels voor een hindernis.

Inzaaien van de bloemenweides
Greens doorzaaien met Roodzwenk

De actuele baanstatus kunt u altijd nakijken op www.golfbaannoordeloos.nl